Poprawna pisownia

autobusu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

autobusa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałtobusu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aótobusu

Niepoprawna pisownia