Poprawna pisownia

archidiecezji

Poprawna pisownia, znaczenie: kościelnej jednostki administracyjnej zarządzanej przez arcybiskupów, obejmującej na ogół kilka diecezji.


Niepoprawna pisownia

archi-diecezji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

archidiecesji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

arkidiecezji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

arhidiecezji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

archidjecezji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

archi diecezji

Niepoprawna pisownia