Poprawna pisownia

nie byłby

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niebył by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie był by

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niebyłby

Niepoprawna pisownia