Niepoprawna pisownia

Austryjacy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Austriacy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

Austryiacy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Austrjacy

Niepoprawna pisownia