Poprawna pisownia

austriacki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

austryiacki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

austrjacki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

austryjacki

Niepoprawna pisownia