Obydwie przedstawione formy tych czasowników (ich formy czasu przeszłego) są formami poprawnymi o identycznym znaczeniu, dlatego też ich wymienne stosowanie jest dopuszczalne. W ostatnim czasie zaobserwować można proces krzyżowania się form obu czasowników (patrzeć z formą czasu przeszłego patrzyć), co w praktyce oznacza, iż w miejsce poprawnych par: patrzeć – patrzała i patrzyć – patrzyła popularniejsza staje się kombinacja typu: patrzeć – patrzyła.

Poprawna pisownia

patrzała

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzeć, wersja rzadziej używana, jej użycie nie stanowi błędu.


Poprawna pisownia

patrzyła

Poprawna pisownia, forma czasu przeszłego czasownika patrzyć, wersja popularniejsza i jednocześnie zalecana.