Niepoprawna pisownia

audź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

auć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ałdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aóć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aułć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aółć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aódź

Niepoprawna pisownia