Poprawna pisownia

arytmetyczne

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

a rytmetyczne

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

artymetyczne

Niepoprawna pisownia