Poprawna pisownia

niepoważnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie powarznie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie poważnie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niepowarznie

Niepoprawna pisownia