Niepoprawna pisownia

Artanktyda

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Antarktyda

Poprawna pisownia, znaczenie: nazwa kontynentu, który znajduje się na półkuli południowej Ziemi, niemalże w całości w strefie podbiegunowej, który praktycznie nie jest zamieszkiwany przez ludzi.