Niepoprawna pisownia

aótorzy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

autorzy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ałtorzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałutorzy

Niepoprawna pisownia