Niepoprawna pisownia

anty-rama

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

antyrama

Poprawna pisownia, znaczenie: oprawa zdjęcia bądź dzieła plastycznego złożona z szyby i papierowej bądź tekturowej podkładki połączonych ze sobą metalowymi zaciskami.


Niepoprawna pisownia

anty rama

Niepoprawna pisownia