Niepoprawna pisownia

anomali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

anomalii

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „anomalia” oznaczającego odchylenia od normy, nieprawidłowości.


Niepoprawna pisownia

anomalji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anomaljii

Niepoprawna pisownia