Poprawna pisownia

Anieli

Poprawna pisownia, znaczenie: forma imienia żeńskiego „Aniela”.


Niepoprawna pisownia

Anielji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Anieljii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Anielii

Niepoprawna pisownia