Poprawna pisownia

urażają

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

urarzają

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

urażajom

Niepoprawna pisownia