Poprawna pisownia

nie wykorzystaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niewykorzystaliśmy

Niepoprawna pisownia