Niepoprawna pisownia

akcelator

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

akcelerator

Poprawna pisownia, znaczenie: urządzenie służące do przyspieszania cząstek elementarnych lub pedał gazu w samochodzie lub typ komputerowej karty graficznej.


Niepoprawna pisownia

akcerator

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akcerelator

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akcelelator

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akcererator

Niepoprawna pisownia