Poprawna pisownia

agitowaniom

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

agitowanią

Niepoprawna pisownia