Niepoprawna pisownia

rószyliście

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ruszyliście

Poprawna pisownia