Niepoprawna pisownia

abymóc

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aby móc

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aby muc

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aby módz

Niepoprawna pisownia