Poprawna pisownia

ogłuchli

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

oguhli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ogłuhli

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oguchli

Niepoprawna pisownia