Poprawna pisownia

nieuwzględnienie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uwzględnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nieuwzglendnienie

Niepoprawna pisownia