Poprawna pisownia

absolwenci

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie uczniów, którzy ukończyli daną szkołę lub uczelnię.


Niepoprawna pisownia

absolwęci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apsolwenci

Niepoprawna pisownia