Poprawna pisownia

siódmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

siudmy

Niepoprawna pisownia