Niepoprawna pisownia

Abracham

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Abraham

Poprawna pisownia, znaczenie: imię męskie – założyciel narodu żydowskiego według Starego Testamentu. W młodości nosił imię Ram (co oznaczało „wysoki”), zaś w późniejszym okresie swojego życia imię Ab-Ram (co z kolei znaczyło „ojciec wielu” i nadane mu było przez ojca). Imieniem Abraham (co oznaczało „ojciec wszystkich”) Bóg nazwał go dopiero podczas objawienia.