Niepoprawna pisownia

karaluhy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

karaluchy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

karalóhy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

karalóchy

Niepoprawna pisownia