Niepoprawna pisownia

aberacji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aberracji

Poprawna pisownia, znaczenie: odchyleń od stanu normalnego, inaczej: nieprawidłowości, nienormalności lub dewiacji.


Niepoprawna pisownia

aperracji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aperacji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aberraci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

aberracii

Niepoprawna pisownia