Poprawna pisownia

a nie mówiliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aniemówiliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a niemówiliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

anie mówiliśmy

Niepoprawna pisownia