Niepoprawna pisownia

chermetyczne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hermetyczne

Poprawna pisownia, znaczenie: szczelnie zamknięte, odizolowane od świata zewnętrznego, tylko dla wtajemniczonych, dotyczące hermetyzmu.