Poprawna pisownia

inauguracja

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

inałguracja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

inałgóracja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

inaugóracja

Niepoprawna pisownia