Niepoprawna pisownia

obsówa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obsuwa

Poprawna pisownia, znaczenie: obsuwa oznacza, że coś zostało przesunięte w dół, stoczyło się bądź ześlizgnęło. Potocznie może być zastosowane jako określenie na kompromitację czy niepowodzenie.
Wyraz obsuwa należy zapisywać przez u. W tym słowie samogłoska u jest niewymienna, a ponadto, nie istnieje żadna reguła, która uzasadniałaby użycie o z kreską w tym przykładzie. Co więcej, w takich słowach jak: zasuwka, skuwka czy okuwka samogłoska u nie należy do przyrostka, a do samego rdzenia, gdyż słowa pochodzą od odpowiednio: zasuwać, skuć i okuć. Dlatego należy zapisywać je zawsze przez u, niezależnie od tego, że występuje po nim spółgłoska w.

Przykłady poprawnej pisowni

Tamten teren nie należy do najbardziej bezpiecznych, ziemia się tam ciągle obsuwa i trzeba być ostrożnym.
Nie chodź po tej hałdzie żwiru, bo spadniesz, spójrz tylko, jak się obsuwa pod twoim ciężarem.
Kiedy byliśmy na wycieczce, Kacprowi obsunęła się noga i wpadł do wody, na szczęście umie pływać i nic mu się nie stało.


Niepoprawna pisownia

opsówa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

opsuwa

Niepoprawna pisownia