Poprawna pisownia

20-lecie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

20-sto lecie

Niepoprawna pisownia