Poprawna pisownia

nie dowierzał

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedowierzał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

niedo wierzał

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do wierzał

Niepoprawna pisownia