Poprawna pisownia

19 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dziewiętnastym dniu sierpnia, nie zaś o dziewiętnastym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

19 sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

19. sierpnia

Niepoprawna pisownia