Poprawna pisownia

10-metrowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

10-cio metrowa

Niepoprawna pisownia