Niepoprawna pisownia

za grają

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zagrają

Poprawna pisownia