Poprawna pisownia

niewykonalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wykonalna

Niepoprawna pisownia