Poprawna pisownia

życiowo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

szyciowo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzyciowo

Niepoprawna pisownia