Poprawna pisownia

życiowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzyciowa

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szyciowa

Niepoprawna pisownia