Poprawna pisownia

włączyłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

włanczyłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

włonczyłeś

Niepoprawna pisownia