Niepoprawna pisownia

zwycięszczyni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwyciężczyni

Poprawna pisownia