Niepoprawna pisownia

zwrucenie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwrócenie

Poprawna pisownia