Poprawna pisownia

nielegalnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie legalnie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa legalnie.