Niepoprawna pisownia

zwierzhniczka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwierzchniczka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwieszchniczka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwjerzchniczka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwieżchniczka

Niepoprawna pisownia