Niepoprawna pisownia

zwierzhnicy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwierzchnicy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwieszchnicy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwjerzchnicy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwieżchnicy

Niepoprawna pisownia