Poprawna pisownia

zsikało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z sikało

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ssikało

Niepoprawna pisownia