Niepoprawna pisownia

zrozumię

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zrozumiem

Poprawna pisownia