Poprawna pisownia

archaizowaną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

arhaizowaną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

archaizowanom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

arhaizowanom

Niepoprawna pisownia