Niepoprawna pisownia

orginał

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

oryginał

Poprawna pisownia, znaczenie: określeniem tym nazywamy rzecz, która powstała jako pierwsza. Nie jest ona repliką, kopią, podróbką ani przeróbką. Niekiedy nazywamy tak również ludzi którzy wyróżniają się niecodziennym, ekscentrycznym zachowaniem lub wyglądem.
Należy zapamiętać, że oryginał zawsze piszemy uwzględniając samogłoskę y. Jedynie w języku mówionym dopuszcza się jej pomijanie, jednak nagminnie spotyka się również taką pisownię, co może powodować wiele wątpliwości co do tego, jaki zapis jest poprawny. Warto również wrócić uwagę na fakt, że pochodzące od rzeczownika inne części mowy – przymiotnik (oryginalny) i przysłówek (oryginalnie) również należy pisać przez y. Jakiekolwiek próby zapisu formy orginał traktuje się jak błąd ortograficzny.

Przykłady poprawnej pisowni

Oryginał Orderu Orła Białego i różnego rodzaju medale okolicznościowe można oglądać na wystawie numizmatycznej.
Oryginał mojej pracy habilitacyjnej został u mnie, natomiast kopię przekazałem profesorowi.
Przeróbki tego utworu w najmniejszym stopniu nie dorównują oryginałowi.