Poprawna pisownia

zażądać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zarządać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zażondać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za żądać

Niepoprawna pisownia